אישור הורים - כניסה

תעודת זהות של החניך/ה
שם החניך
בחר לאיזה טלפון לקבל קוד כניסהבמידה והטלפון שלך לא מופיע או לא מעודכן נכון, יש לפנות למדריך במחנה
הקלד קוד שהתקבל